მნიშვნელობა საქართველოს მონაკვეთი ინფრასტრუქტურა სიახლეები პარტნიორები კონტაქტი ფოტოგალერეა
/
ახალქალაქი-კარწახი
წალკა-ახალქალაქი
თეთრიწყარო-წალკა
VI ეტაპი -ახალქალაქი-კარწახის ახლად მშენებარე უბანი:
ახალქალაქის სადგური
საქართველო-თურქეთის სასაზღვრო გვირაბი:
I-II-IIIეტაპები-მარაბდა-ახალქალაქის სარეკონსტრუქციო- სარეაბილიტაციო უბანი
მარაბდა-თეთრიწყარო

ახალქალაქი-კარწახი

ახალქალაქი -კარწახის ახლადმშენებარე მონაკვეთზე დაპროექტებულია და მიმდინარეობს 26.142კმ ევროპული სტანდარტის ლიანდაგის მშენებლობა, 1435 სიგანის ლიანდაგი დაიგება UIC 60 ტიპის რელსებით რ/ბ შპალზე. მიმდინარეობს 53 ხელოვნური ნაგებობის მშენებლობა, აქედან 5 ხიდია, მათ შორის ხიდი მდინარე კირბულახზე სქემით 6X23.6 შენდება წინასწარ დაძაბული რ/ბ მალის ნაშენით, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კეთდება პირველად.

წალკა-ახალქალაქი

წალკა – ახალქალაქის მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 74 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 55.829 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით. რომლის სიგრძეა 3.7 კმ ლიანდაგი. ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით _ 40 207ც. მოეწყობა რგოლური ლიანდაგი 18.171კმ.

წალკა-ახალქალაქის უბანზე არსებული 149 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 133 ხელოვნურ ნაგებობას.

აშენდება ახალი: 4 გზაგამტარი, 8 ბეტონის გადამღობი კედელი, 4 თოვლდამცავი გალერეა. 4 ცალი გზაგამტარის და 4 გალერეის მშენებლობა იწარმოებს ,,ვიაკონის” უახლესი ტექნოლოგიებით. გზაგამტარები და გალერიები აიგება გალვანიზირებული გოფრირებული მეტალოკონსტრუქციებით.

თეთრიწყარო-წალკა

თეთრიწყარო – წალკის მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 49.7 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 37.6 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით.

ამ უბანზე მოეწყობა ასაქცევი ჭივჭავი, რომლის სიგრძეა 3.7 კმ ლიანდაგი. ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით. მოეწყობა რგოლური ლიანდაგი 12.1კმ.

თეთრიწყარო – წალკის უბანზე არსებული 114 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 103 ხელოვნურ ნაგებობას. აშენდება ახალი: 3 გზაგამტარი, 4 რ/ბ მილი, 1 ბეტონის გადამღობი კედელი, 1 ხიდი, 1 მეწყერსაწინააღმდეგო ნაგებობა.

3 გზაგამტარის მშენებლობა იწარმოებს  უახლესი ტექნოლოგიებით. გზაგამტარები აიგება გალვანიზირებული გოფრირებული მეტალოკონსტრუქციებით.

VI ეტაპი -ახალქალაქი-კარწახის ახლად მშენებარე უბანი:

დასრულდა 154 მ სიგრძის ორლიანდაგიანი სარკინიგზო ხიდის მშენებლობა  მდ. კირხბულახზე (ახალქალაქში). აგრეთვე დასრულდა ტექნიკური, საბაჟო და სასაზღვრო მომსახურების შენობების მშენებლობაკარწახის სადგურში;აშენდა 51 ხელოვნური ნაგებობა (მათ შორის 3 ხიდი), დასრულდა მიწის ვაკისის მოწყობისძირითადი სამუშაოები,  დაიგო 21,6 კმ ლიანდაგი, მიმდინარეობს დაბალასტება და ლიანდაგის გასწორება გეგმაში;მოეწყო 21,6კმ უპირაპირო ლიანდაგი;დასრულდა 4 ახალი გზაგამტარის მშენებლობა;სადგურ ,,კარწახში“ ჩაიგო 26 კომპლექტი UIC-60 ტიპის 1/11 მარკის ისრული გადამყვანი;დასრულდა სადგურ კარწახის გარე ელ-მომარაგების 10კვ საჰაერო ხაზის მშენებლობ.

ახალქალაქის სადგური

IV ეტაპი –ახალქალაქის ვაგზალი:დასრულდა ვაგზლის შენობის სამშენებლო და კონსტრუქციული ნაწილები, ინტერიერისა და ექსტერიერის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, შიდა საინჟინრო ქსელების, გათბობა-ვენტილაცია-კონდეცირების სისტემების მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები; ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების და კეთილმოწყობის სამუშაოები.

V  ეტაპი –ახალქალაქის სარკინიგზო სადგური:დასრულდა სატვირთო რაიონში საკონტეინერო და ნაყარი ტვირთების ბეტონის მოედნების  მშენებლობა, დამონტაჟდა საკონტეინერო 40 ტონიანი ამწე;დაიგო 9 კმ სხვადასხვა დანიშნულების სარკინიგზო ლიანდაგი და ჩაიგო 37 კომპლექტი ისრული გადამყვანი;დასრულდა წევის ქვესადgურის შენობის მშენებლობა, მიმდინარეობს ღია და შიდა გამანაწილებელი მოწყობილობების სამონტაჟო და გაშვება-გაწყობითი სამუშაოები;დასრულდა სარკინიგზო და საავტომობილო სასწორების  ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს მათი ჯიხურების მშენებლობა;მიმდინარეობს მიწისქვეშა კომუნიკაციების, ვაგონების ურიკების შეცვლის პუნქტის და სხვა ძირითადი საინჟინრო-ტექნიკური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოები.

სატვირთო ვაგონების ურიკების გადაწყობის პუნქტში (9.1) დამონტაჟდა 2  ჯოჯგინა ამწე.

უახლოეს მომავალში ახალქალაქს ევროპული სტანდარტის, თანამედროვე არქიტექტურის, ულამაზესი ვაგზლის შენობა ექნება, რომელიც დაპროექტებულია მსოფლიოში ცნობილი გერმანელი არქიტექტორის იურგენ მეიერის მიერ.

ეს სადგური უზრუნველყოფს როგორც სატვირთო, ასევე სამგზავრო გადაზიდვებს.

ბაქო-თბილისი-სტამბულის სარკინიგზო მიმართულებით ივლის უახლესი, თანამედროვე ტიპის მატარებლები.

ეს მატარებელი გარდა იმისა, რომ სწრაფმავალია, ასევე კომფორტულია მგზავრობისთვის.

საქართველო-თურქეთის სასაზღვრო გვირაბი:

დასრულდა სარკინიგზო გვირაბის  მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები.  მისი საერთო სიგრძეა 4470 მეტრი,  მათ შორის, საქართველოს მხარეს – 2070 მეტრი (240 მეტრი გალერეა);დასრულდა  გვირაბის პორტალის მიმდებარე გალერიის (240მეტრი) მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები და სამთო არხის მშენებლობა;დასრულდა ლიანდაგის დაგება კარწახის სადგურიდან თურქეთის საზღვრამდე (2,4კმ), მიმდინარეობს დაბალასტებისა და ლიანდაგის გასწორების სამუშაოები;

I-II-IIIეტაპები-მარაბდა-ახალქალაქის სარეკონსტრუქციო- სარეაბილიტაციო უბანი

მშენებლობის დასაწყისიდან დაიგო 156,7 კმ ახალი ლიანდაგი (დაბალასტებულია 156,7 კმ ერთი ფენა, მათ შორის სრულად 80 კმ. მიმდინარეობდა დაბალასტების სამუშაოები);

318 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 298 ნაგებობას, მიმდინარეობდა სამუშაოები;II ეტაპზე ჩაიგო 14ც. ახალი 1/11-რ65, 3ც. 1/9-რ65 და 3ც.  1/18-რ65 ტიპის  ისრული გადამყვანი. მოეწყო 5950 მეტრი ბორდიური, გაკეთდა 5 გაბიონის კედელი;III ეტაპზე ჩაიგო 21 ახალი 1/11-რ65  და 6 კომპ. რ65-1/9 ტიპის ისრული გადამყვანები;მოეწყო უპირაპირო ლიანდაგი 150კმ;სამშენებლო სამუშაოები  დასრულებულია    I  ეტაპის  29,2 კმ-ზე.        II  ეტაპის 49,7 კმ-დან მიწის სამუშაოები ძირითადად დასრულებuლია, ლიანდაგი დაგებულია 49,7კმ-ზე.  III etapის 74,1 კმ-დან მიწის ვაკისის ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია, ლიანდაგი დაგებულია 74,1 კმ-ზე. დასრულებულია 4-ი (##3,4,5,6) თოვლდამცავი გალერეის კონსტრუქციული ნაწილის მოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობს გრუნტის შემოყრის სამუშაოები;  რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა რკინიგზის 10 ვაგზლის შენობას;ცხრაძმის, წინწყაროს და თეთრიწყაროს სადგურებში დამონტაჟდა მიკროპროცესორული ცენტრალიზაციის (მპც) საკაბელო ქსელები და საპოსტო მოწყობილობები;ტრასაზე ჩაიდო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი 333 კმ, დამონტაჟდა კავშირგაბმულობის აპარატურა   11  სადგურზე და სიგნალიზაციის საპოსტო მოწყობილობები  3 სადგურზე; ელექტრული წევის 7-ვე ქვესადგურში დასრულდა მოწყობილობა-დანადგარების დამონტაჟება, გაშვება-გაწყობითი სამუშაოები და ჩართულია მუშა მდგომარეობაში;დაიდგა 3 500ც-ზე მეტი საკონტაქტო ქსელის ანძა, დამონტაჟდა 153 კმ და დარეგულირდა 153 კმ საკონტაქტო ქსელი.III ეტაპზე #3, #4 და #5 თოვლდამცავ გალერეებში დამონტაჟდა კაბელისთვის პოლიეთილენის გარცმის d= 63 მმ-იანი მილები, სულ 8 000 მეტრი.2015 წლის  იანვარში მოხდა სატესტო-სამუშაომატარებლის პირველადი გავლა სადგურ ,,კარწახამდე“; 2016 წლის თებერვალში მარაბდა-ახალქალაქის მონაკვეთზე გაიარა სატესტო, სატვირთო, ორგანიზებულმა მატარებელმა.2017 წლის 27 სექტემბერს მარაბდა-ახალქალაქიკარწახის მონაკვეთზე გაიარა სატესტო სამგზავრო მატარებელმა.

2017 წლის 2 ნოემმბერს მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე გაიარა 30 კონტეინერით დატვირთულმა  სატვირთო მატარებელმა.

მარაბდა-თეთრიწყარო

მარაბდა _ თეთრიწყაროს მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 29.2 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 23.965კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით.

ამ უბანზე მოეწყობა ასაქცევი 24-ე კმ, რომლის სიგრძეა 5.1 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით.

მარაბდა თეთრიწყაროს უბანზე არსებული 56 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 50 ხელოვნურ ნაგებობას.

აშენდა ახალი: 2 გზაგამტარი, 4 რ/ბ მილი, 1 ბეტონის გადამღობი კედელი.