მნიშვნელობა საქართველოს მონაკვეთი ინფრასტრუქტურა სიახლეები პარტნიორები კონტაქტი ფოტოგალერეა
/
უკან/ შემდეგი

საქართველოს მონაკვეთი

ახალქალაქი-კარწახი

ახალქალაქი -კარწახის ახლადმშენებარე მონაკვეთზე დაპროექტებულია და მიმდინარეობს 26.142კმ ევროპული სტანდარტის ლიანდაგის მშენებლობა, 1435 სიგანის ლიანდაგი დაიგება UIC 60 ტიპის რელსებით რ/ბ შპალზე. მიმდინარეობს 53 ხელოვნური ნაგებობის მშენებლობა, აქედან 5 ხიდია, მათ შორის ხიდი მდინარე კირბულახზე სქემით 6X23.6 შენდება წინასწარ დაძაბული რ/ბ მალის ნაშენით, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კეთდება პირველად.

იხილეთ სრულად

წალკა-ახალქალაქი

წალკა – ახალქალაქის მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 74 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 55.829 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით. რომლის სიგრძეა 3.7 კმ ლიანდაგი. ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით _ 40 207ც. მოეწყობა რგოლური ლიანდაგი 18.171კმ.

წალკა-ახალქალაქის უბანზე არსებული 149 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 133 ხელოვნურ ნაგებობას.

აშენდება ახალი: 4 გზაგამტარი, 8 ბეტონის გადამღობი კედელი, 4 თოვლდამცავი გალერეა. 4 ცალი გზაგამტარის და 4 გალერეის მშენებლობა იწარმოებს ,,ვიაკონის” უახლესი ტექნოლოგიებით. გზაგამტარები და გალერიები აიგება გალვანიზირებული გოფრირებული მეტალოკონსტრუქციებით.

იხილეთ სრულად

თეთრიწყარო-წალკა

თეთრიწყარო – წალკის მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 49.7 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 37.6 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით.

ამ უბანზე მოეწყობა ასაქცევი ჭივჭავი, რომლის სიგრძეა 3.7 კმ ლიანდაგი. ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით. მოეწყობა რგოლური ლიანდაგი 12.1კმ.

თეთრიწყარო – წალკის უბანზე არსებული 114 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 103 ხელოვნურ ნაგებობას. აშენდება ახალი: 3 გზაგამტარი, 4 რ/ბ მილი, 1 ბეტონის გადამღობი კედელი, 1 ხიდი, 1 მეწყერსაწინააღმდეგო ნაგებობა.

3 გზაგამტარის მშენებლობა იწარმოებს  უახლესი ტექნოლოგიებით. გზაგამტარები აიგება გალვანიზირებული გოფრირებული მეტალოკონსტრუქციებით.

იხილეთ სრულად

ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი შემაერთებელი სარკინიგზო ხაზი

ბაქო-თბილისი-ყარსიs რკინიგზის მარაბდა-კარწახის მონაკვეთის მშენებლობისათვის 2007 წელს საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც აზერბაიჯანის მხარემ გამოყო კრედიტის სახით თავიდან (2007 წელს) 200 მლნ. აშშ დოლარი (წლიური 1%-i), ხოლო შემდეგ (2011 წელს) დამატებით 575 მლნ. აშშ დოლარი (წლიური  5%-i).

მშენებლობა დაიწყო 2008 წელს. მშენებლობას აწარმოებს შპს ”მარაბდა-კარწახის რკინიგზა“, რომელსაც ჰყავს ორი გენერალური კონტრაქტორი: მარაბდა-ახალქალაქიs სარკინiგზო მონაკვეთზე (ახალქალაქის სადგურის ჩათვლით) – დსს ,,აზერბაიჯანის რკინიგზის“ საქართველოს ფილიალი,   ხოლო ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე (გვირაბის ჩათვლით)  შპს ,,აზერინშაატსერვისი”.

ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზის პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანია აზია-ევროპის სარკინიგზო დერეფნის განვითარება, გათვალისწინებულია მარაბდა-კარწახის 180კმ სიგრძის  სარკინიგზო უბნის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია და მშენებლობა, რომელიც შედგება: მარაბდა-ახალქალაქის სარეკონსტრუქციო სარეაბილიტაციო უბნისგან – საექსპლუატაციო სიგრძით    153 კმ და ახალქალაქი-კარწახი-თურქეთის საზღვარი – 27კმ სიგრძის ახალი სამშენებლო უბნისგან.

პროექტის რეალიზაცია დაყოფილია 6 ეტაპად:

I   ეტაპი – მარაბდა – თეთრიწყარო,    სიგრძით – 29,2 კმ

II  ეტაპი – თეთრიწყარო – წალკა,        სიგრძით – 49,7 კმ

III ეტაპი – წალკა – ახალქალაქი,       სიგრძით – 74,1 კმ

IV ეტაპი – ახალქალაქის ვაგზალი;

V  ეტაპი – ახალქალაქის სარკინიგზო სადგური;

VI ეტაპი – ახალქალაქი-კარწახი-თურქეთის საზღვარი (გვირაბის ჩათვლით)-27,0 კმ

რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია და მშენებლობა მიმდინარეობს წელიწადში 5 მლნ ტონა ტვირთბრუნვაზე დამუშავებული პროექტის შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც გათვალისწინებულია არსებულ სარკინიგზო ხაზზე ყველა დარგის  ობიექტების სრული რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია და მშენებლობა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

იხილეთ სრულად

VI ეტაპი -ახალქალაქი-კარწახის ახლად მშენებარე უბანი:

დასრულდა 154 მ სიგრძის ორლიანდაგიანი სარკინიგზო ხიდის მშენებლობა  მდ. კირხბულახზე (ახალქალაქში). აგრეთვე დასრულდა ტექნიკური, საბაჟო და სასაზღვრო მომსახურების შენობების მშენებლობაკარწახის სადგურში;აშენდა 51 ხელოვნური ნაგებობა (მათ შორის 3 ხიდი), დასრულდა მიწის ვაკისის მოწყობისძირითადი სამუშაოები,  დაიგო 21,6 კმ ლიანდაგი, მიმდინარეობს დაბალასტება და ლიანდაგის გასწორება გეგმაში;მოეწყო 21,6კმ უპირაპირო ლიანდაგი;დასრულდა 4 ახალი გზაგამტარის მშენებლობა;სადგურ ,,კარწახში“ ჩაიგო 26 კომპლექტი UIC-60 ტიპის 1/11 მარკის ისრული გადამყვანი;დასრულდა სადგურ კარწახის გარე ელ-მომარაგების 10კვ საჰაერო ხაზის მშენებლობ.

იხილეთ სრულად

რკინის აბრეშუმის გზა

ბაქო-მარაბდა 570კმ

მარაბდა-თეთრიწყარო 29,2 კმ

თეთრიწყარო-წალკა 49,7 კმ,

წალკა-ახალქალაქი 74,1 კმ

ახალქალაქი-კარწახი, 27 კმ

კარწახი-ყარსი 75,6 კმ

Kars Baku Marabda TURKEY
საქართველოს მონაკვეთი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს რკინიგზა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის სამინისტრო

აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობის ფონდი