მნიშვნელობა საქართველოს მონაკვეთი ინფრასტრუქტურა სიახლეები პარტნიორები კონტაქტი ფოტოგალერეა
/
უკან/ შემდეგი

საქართველოს მონაკვეთი

ახალქალაქი-კარწახი

ახალქალაქი -კარწახის ახლადმშენებარე მონაკვეთზე დაპროექტებულია და მიმდინარეობს 26.142კმ ევროპული სტანდარტის ლიანდაგის მშენებლობა, 1435 სიგანის ლიანდაგი დაიგება UIC 60 ტიპის რელსებით რ/ბ შპალზე. მიმდინარეობს 53 ხელოვნური ნაგებობის მშენებლობა, აქედან 5 ხიდია, მათ შორის ხიდი მდინარე კირბულახზე სქემით 6X23.6 შენდება წინასწარ დაძაბული რ/ბ მალის ნაშენით, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კეთდება პირველად.

იხილეთ სრულად

წალკა-ახალქალაქი

წალკა – ახალქალაქის მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 74 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 55.829 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით. რომლის სიგრძეა 3.7 კმ ლიანდაგი. ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით _ 40 207ც. მოეწყობა რგოლური ლიანდაგი 18.171კმ.

წალკა-ახალქალაქის უბანზე არსებული 149 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 133 ხელოვნურ ნაგებობას.

აშენდება ახალი: 4 გზაგამტარი, 8 ბეტონის გადამღობი კედელი, 4 თოვლდამცავი გალერეა. 4 ცალი გზაგამტარის და 4 გალერეის მშენებლობა იწარმოებს ,,ვიაკონის” უახლესი ტექნოლოგიებით. გზაგამტარები და გალერიები აიგება გალვანიზირებული გოფრირებული მეტალოკონსტრუქციებით.

იხილეთ სრულად

თეთრიწყარო-წალკა

თეთრიწყარო – წალკის მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 49.7 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 37.6 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით.

ამ უბანზე მოეწყობა ასაქცევი ჭივჭავი, რომლის სიგრძეა 3.7 კმ ლიანდაგი. ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით. მოეწყობა რგოლური ლიანდაგი 12.1კმ.

თეთრიწყარო – წალკის უბანზე არსებული 114 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 103 ხელოვნურ ნაგებობას. აშენდება ახალი: 3 გზაგამტარი, 4 რ/ბ მილი, 1 ბეტონის გადამღობი კედელი, 1 ხიდი, 1 მეწყერსაწინააღმდეგო ნაგებობა.

3 გზაგამტარის მშენებლობა იწარმოებს  უახლესი ტექნოლოგიებით. გზაგამტარები აიგება გალვანიზირებული გოფრირებული მეტალოკონსტრუქციებით.

იხილეთ სრულად

VI ეტაპი -ახალქალაქი-კარწახის ახლად მშენებარე უბანი:

დასრულდა 154 მ სიგრძის ორლიანდაგიანი სარკინიგზო ხიდის მშენებლობა  მდ. კირხბულახზე (ახალქალაქში). აგრეთვე დასრულდა ტექნიკური, საბაჟო და სასაზღვრო მომსახურების შენობების მშენებლობაკარწახის სადგურში;აშენდა 51 ხელოვნური ნაგებობა (მათ შორის 3 ხიდი), დასრულდა მიწის ვაკისის მოწყობისძირითადი სამუშაოები,  დაიგო 21,6 კმ ლიანდაგი, მიმდინარეობს დაბალასტება და ლიანდაგის გასწორება გეგმაში;მოეწყო 21,6კმ უპირაპირო ლიანდაგი;დასრულდა 4 ახალი გზაგამტარის მშენებლობა;სადგურ ,,კარწახში“ ჩაიგო 26 კომპლექტი UIC-60 ტიპის 1/11 მარკის ისრული გადამყვანი;დასრულდა სადგურ კარწახის გარე ელ-მომარაგების 10კვ საჰაერო ხაზის მშენებლობ.

იხილეთ სრულად

ახალქალაქის სადგური

IV ეტაპი –ახალქალაქის ვაგზალი:დასრულდა ვაგზლის შენობის სამშენებლო და კონსტრუქციული ნაწილები, ინტერიერისა და ექსტერიერის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, შიდა საინჟინრო ქსელების, გათბობა-ვენტილაცია-კონდეცირების სისტემების მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები; ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების და კეთილმოწყობის სამუშაოები.

V  ეტაპი –ახალქალაქის სარკინიგზო სადგური:დასრულდა სატვირთო რაიონში საკონტეინერო და ნაყარი ტვირთების ბეტონის მოედნების  მშენებლობა, დამონტაჟდა საკონტეინერო 40 ტონიანი ამწე;დაიგო 9 კმ სხვადასხვა დანიშნულების სარკინიგზო ლიანდაგი და ჩაიგო 37 კომპლექტი ისრული გადამყვანი;დასრულდა წევის ქვესადgურის შენობის მშენებლობა, მიმდინარეობს ღია და შიდა გამანაწილებელი მოწყობილობების სამონტაჟო და გაშვება-გაწყობითი სამუშაოები;დასრულდა სარკინიგზო და საავტომობილო სასწორების  ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს მათი ჯიხურების მშენებლობა;მიმდინარეობს მიწისქვეშა კომუნიკაციების, ვაგონების ურიკების შეცვლის პუნქტის და სხვა ძირითადი საინჟინრო-ტექნიკური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობის სამუშაოები.

სატვირთო ვაგონების ურიკების გადაწყობის პუნქტში (9.1) დამონტაჟდა 2  ჯოჯგინა ამწე.

უახლოეს მომავალში ახალქალაქს ევროპული სტანდარტის, თანამედროვე არქიტექტურის, ულამაზესი ვაგზლის შენობა ექნება, რომელიც დაპროექტებულია მსოფლიოში ცნობილი გერმანელი არქიტექტორის იურგენ მეიერის მიერ.

ეს სადგური უზრუნველყოფს როგორც სატვირთო, ასევე სამგზავრო გადაზიდვებს.

ბაქო-თბილისი-სტამბულის სარკინიგზო მიმართულებით ივლის უახლესი, თანამედროვე ტიპის მატარებლები.

ეს მატარებელი გარდა იმისა, რომ სწრაფმავალია, ასევე კომფორტულია მგზავრობისთვის.

იხილეთ სრულად

რკინის აბრეშუმის გზა

ბაქო-მარაბდა 570კმ

მარაბდა-თეთრიწყარო 29,2 კმ

თეთრიწყარო-წალკა 49,7 კმ,

წალკა-ახალქალაქი 74,1 კმ

ახალქალაქი-კარწახი, 27 კმ

კარწახი-ყარსი 75,6 კმ

Kars Baku Marabda TURKEY
საქართველოს მონაკვეთი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს რკინიგზა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის სამინისტრო

აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობის ფონდი